>Som har et problem i Danmark< 

Og til Cecilie Beck som har et problem i Danmark når det kommer til videregående uddannelser. Danske studerendes stresset så få børn er håndværker og får det er det uddannelser på universitetet og det er for svært at gennemskue hvad der kan give optagelse på de videregående uddannelser.

Det mener regeringen regeringen har også en Løsning flere skal optages på blandt andet karakterer udlandstur højskoleophold skal ikke længere tale som de skal erhvervserfaring optagelsestest test som de to mænd ville virke.

Andet end deres karakter stick eller skal vi have flere ind på kvote to eller SMS mellemrum din besked til og velkommen til mit navn er Rasmus. tak for det du er studerende ja daglige socialrådgiver i Nykøbing F det gør jeg ikke det var så lidt tak fordi jeg må komme.

Jjeg skal høre hvad tænker du om regeringens forslag om at få flere ind på kvote to. Det synes jeg er et godt forslag lidt altså flere i klasserne der er lidt mere spredt ud der er ikke kun kommer fra de gymnasiale retninger det ser man oftest i de lidt større klasser i de store byer